Visit of the Dignitaries

Dignitaries who have visited the school:

 1. Vidyashree Dr ShamanurShivashakarappa
 2. Smt P T Usha
 3. Smt Sonia Gandhi
 4. Shri ManishankarAiyar
 5. Shri Oscar Fernandez
 6. Smt Margaret Alva
 7. Late Shri Dharam Singh
 8. Shri MallikarjunKharge
 9. Shri Dr Bakkapa
 10. Shri Dhanraj Pillai
 11. His Holiness Shri ShivamurthyShivacharyaMahaswamigalu
 12. His Holiness Shri PanditaradyaShivacharyaMahaswamigalu
 13. Shri GangavathiPranesh
 14. Shri Narasimha Joshi
 15. Shri Arjun Devaiah
 16. Smt Rosa kutti
 17. Shri A B Subbaiah
 18. Shri Mallikarjuna V Mamani
 19. Shri Dr Shishupala
 20. Shri RaghavendraGrurji
 21. Shri Manjunath K Gangal
 22. Smt Sonia Narang
 23. Shri Vinod Noval
 24. Smt SahilaChadda
 25. Dr. Shishupala
 26. Dr. Sudhindra H
 27. Mallikarjun Mamani and moreā€¦